Kano/hike survivaltocht bij nacht

(1 september tot begin broedseizoen 15 maart)

Een spannende tocht op en langs de Hunze bij nacht. Op het water wordt de weg getoond door vanuit de boot met een zaklantaarn op reflectoren te schijnen, aan land zijn het knipperlichten. Voor een pauze met een warme chocomel is gezorgd en er moeten diverse leuke opdrachten worden vervuld.